Onze spirituele overdrachtslijn: NgalSo Ganden Nyengyu

Wij horen bij Ganden Nyengyu, de oor-gefluisterde overdrachtslijn van Ganden, in de veertiende eeuw opgericht door de grote Lama Tsongkhapa.
NgalSo is de traditie die is opgericht door Lama Gangchen Rinpoche. De naam NgalSo representeert alle leringen van Boeddha: Ngal betekent lijden en de oorzaken van lijden. So is onze potentie om het lijden te beëindigen en onze kwaliteiten te ontwikkelen.

Begin jaren 90 van de vorige eeuw onthulde Lama Gangchen, geïnspireerd door het oude boeddhistische heiligdom de Borobudur, de NgalSo Tantrische Self-Healing: een traditionele meditatie beoefening geschikt voor moderne mensen. Door onze innerlijke vrede te ontwikkelen werken we toe naar een cultuur van vrede. De Zeven Grenzeloze Meditaties omvatten de gemeenschappelijke doelen van alle spirituele tradities. 


 

Ganden Nyengyu

Lama Gangchen Rinpoche hoort bij de Ganden Nyengyu Overdrachtslijn – de oor-gefluisterde overdrachtslijn van Ganden – opgericht in de veertiende eeuw door de befaamde Tibetaanse geleerde en volledig verlichte filosoof Lama Tsongkhapa. ‘Overdrachtslijn’ verwijst naar de ononderbroken lijn van rechtstreekse overdrachten van kennis en ervaringen van leraar op leerling. De meester helpt de volgeling bij het realiseren van de innerlijke ervaring van het pad en bij het ontwaken van zijn of haar eigen innerlijke guru; de eigen innerlijke wijsheid, compassie en kracht. De belangrijkste verantwoordelijkheid van een meester binnen een overdrachtslijn is om de leringen van Boeddha aan te passen aan de capaciteit en mentaliteit van de mensen van die tijd, zonder de essentie en betekenis ervan te verliezen. Dat is hoe een overdrachtslijn de leringen levend houdt.
Lama Gangchen ontving zijn kennis en ervaringen rechtstreeks van zijn belangrijkste guru, Kyabje Trijang Rinpoche en van de befaamde tantrische meester Kyabje Zong Rinpoche. Kyabje Trijang Rinpoche op zijn beurt ontving zijn kennis en ervaringen van zijn meester, Pabonkha Rinpoche, in een ononderbroken overdrachtslijn die teruggaat naar Lama Tsongkhapa, Atisha, Nagarjuna, Asanga en verschillende andere meesters, rechtstreeks uitkomend bij Boeddha Shakyamuni. 

 

NgalSo Tantrische Self-Healing

Na jarenlange ervaring in het Westen, zijn tijd toewijdend aan het helpen van mensen om oplossingen te vinden voor het overwinnen en healen van hun fysieke en mentale lijden, comprimeerde Lama Gangchen de oude leringen van de Boeddha en presenteerde de NgalSo Tantrische Self-Healing methode: een traditionele meditatie-beoefening geschikt voor de moderne mens. Deze methode bevat de essentie van alle oude filosofische, medische en astrologische leringen, ‘herverpakt’ op een toegankelijke manier zodat moderne mensen baat kunnen hebben bij de positieve effecten ervan. Self-Healing helpt om te ontspannen en te herstellen van de stress en problemen van het dagelijks leven in de 21ste eeuw. Het benadrukt de onderling afhankelijke relatie tussen lichaam en geest en biedt een methode om onze fysieke en mentale blokkades, onze pijn en vervuiling te overwinnen en transformeren. Het helpt ons opnieuw te verbinden met onze allerdiepste zuivere zelfhelende energie die bijdraagt aan het revitaliseren en herstellen van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Self-Healing helpt ons om onze mentale verstoringen zoals woede, jaloezie, arrogantie, angst en onwetendheid te verminderen. En het helpt ons om onze kwaliteiten zoals geduld, nederigheid, vrijgevigheid, compassie, concentratie en wijsheid te ontwikkelen. Het leert ons de subtiele energieën van ons lichaam en geest te herkennen en hiermee vertrouwd te raken, een eerste stap op weg naar healing. 
Wanneer er iets misgaat hebben we de neiging om de vinger te wijzen naar anderen of naar externe omstandigheden. En als er iets mis is met ons, vinden we het niet fijn als anderen naar ons wijzen. Daarom hebben we een methode nodig die ons dilemma erkent en herkent en die ons zelfverantwoordelijkheid en zelfheling brengt.

De Self-Healing beoefening gebruikt methodes om ons bewustzijn op een positieve manier te beroeren: ademhaling, kleuren, geluiden, mantra, mudra, visualisatie enzovoort. Als we net beginnen met de Self-Healing beoefening zijn we ons misschien niet bewust van onze innerlijke energiekanalen maar zelfs als we niet begrijpen hoe het werkt kunnen we de positieve effecten op ons lichaam en onze geest ervaren. 

De betekenis van het woord NgalSo omvat de Vier Edele Waarheden; de eerste lering die Boeddha Shakyamuni gaf nadat hij verlichting bereikt had. NgalSo betekent ontspanning en kan worden onderverdeeld in twee lettergrepen. Ngal en So. Ngal bevat de eerste twee edele waarheden: de waarheid van lijden en van de oorzaken van lijden. So bevat de laatste twee edele waarheden: de waarheid van het beëindigen van lijden en van het pad dat naar dit beëindigen van lijden voert. NgalSo Tantrische Self-Healing bevat de essentiële betekenis van alle leringen van Boeddha: het NgalSo pad naar verlichting.

 

Borobudur

Het eeuwenoude boeddhistische heiligdom de Borobudur op Centraal Java, Indonesië, werd gebouwd in de achtste eeuw als een reusachtige driedimensionale Vajrayana-mandala. De mandala is als een piramide gebouwd en heeft vier zijden en tien niveaus die corresponderen met de tien stadia van het bodhisattva- of tantrische pad naar verlichting.

Vanaf de eerste keer dat Lama Gangchen de Borobudur bezocht in 1989 ziet hij de stupa als een multi-mandala – een oceaan van mandala’s – geschikt voor de beoefening van alle drie belangrijkste boeddhistische tradities: Hinayana – of Theravada -, Mahayana en Vajrayana, inclusief de vier stadia van tantra.

De Borobudur Stupa Mandala is de verblijfplaats van de vijf Dhyani Boeddha’s en de vijf Grote Moeders: de archetypische meditatie-Boeddha’s die de vijf wijsheden en de vijf elementen in hun volmaakte staat representeren.
Ze zitten op de vierkante niveaus van de stupa: Akshobya en Mamaki in het oosten, Ratnasambhava en Lochana in het zuiden, Amitabha en Pandaravasini in het westen, Amoghasiddhi en Samaya Tara in het noorden en Vairochana en Akashvajra in het centrum.

Op de ronde niveaus op de top, in 72 geperforeerde belstupa’s, vinden we Boeddha’s die hun ringvingers tegen elkaar plaatsen. Deze ‘mudra van eenwording’ representeert het Yab Yum aspect: de eenwording van mannelijk en vrouwelijk, methode en wijsheid, gelukzaligheid en leegte.

In de vroege jaren 90 van de vorige eeuw werd Lama Gangchen geïnspireerd door de Borobudur om de NgalSo Tantrische Self-Healing beoefening te onthullen; een traditionele meditatie beoefening voor moderne mensen, waarin de vijf Dhyani Boeddha’s en de vijf Grote Moeders een centrale rol spelen. We kunnen Self-Healing overal ter wereld beoefenen. Lama Gangchen adviseert zijn leerlingen echter wel om de Borobudur, de bakermat van de NgalSo Self-Healing beoefening, ten minste eenmaal in hun leven te bezoeken. 
Een toenemend aantal pelgrims neemt deel aan de jaarlijkse retraite met Lama Gangchen Rinpoche bij de Borobudur. Gedurende twee weken beklimmen iedere dag in de vroege ochtend zo’n 200 vrienden en volgelingen van Lama Gangchen Rinpoche de stupa terwijl ze de mudra’s, mantra’s en meditaties van de Self-Healing beoefening doen: Een spirituele marathon naar de verlichting
!

Cultuur van Vrede

De meeste mensen in het Westen hebben formeel onderwijs gehad, en hebben dus kennis van lezen, schrijven, wetenschap, wiskunde enzovoort. Formeel onderwijs biedt echter weinig lessen over het omgaan met onze emoties, de betekenis van ons leven, onze relaties met anderen en de omgeving waarin we leven. Dit laatste noemt Lama Gangchen ‘niet-formele educatie’. Het is het ‘innerlijke vrede onderwijs’ wat ons weer in verbinding brengt met onze innerlijke natuur, en ons zo helpt met meer vrede, harmonie en respect door het leven te gaan. De ware schoonheid is innerlijke vrede.

Door onze vijf zintuigen op een positieve manier te gebruiken kunnen we de vrede die we in ons leven ervaren geleidelijk aan vergroten en onze negatieve emoties verminderen. Kijken, aanraken, luisteren, spreken, denken – we kunnen alles doen met vrede. Het is zo eenvoudig maar toch geen onderdeel van onze opvoeding en onderwijs. Daarom hebben we Innerlijke Vrede Educatie systemen nodig in alle gelederen van de maatschappij – van ongeboren kinderen, baby’s en jongeren tot volwassenen, gepensioneerden en oudere mensen.

Iedere keer dat we handelen vanuit gewelddadige emoties vernietigen we een deel van onze levensenergie en we creëren veel lijden voor onszelf en degenen rondom ons. Aan de andere kant, als we ervoor kiezen om het pad van vrede te volgen en handelen vanuit positieve intenties, dan kunnen we goede resultaten hebben voor onszelf en voor onze gehele maatschappij. We ontwikkelen een cultuur van vrede.

 

De Zeven Grenzeloze Meditaties

De Zeven Grenzeloze Meditaties zijn het gemeenschappelijke doel van alle spirituele tradities. De eerste vier werden gemaakt door Boeddha Shakyamuni. Deze vier helpen om grote compassie te ontwikkelen. Lama Gangchen voegde de laatste drie meditaties – voor de ontwikkeling van fysieke en mentale gezondheid, een zuivere omgeving en een vredige wereld – eraan toe omdat deze energieën dringend nodig zijn in de huidige samenleving.

  • Grenzeloze liefde: mogen alle wezens geluk ervaren en de oorzaken van geluk.
  • Grenzeloos mededogen: mogen alle wezens vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden.
  • Grenzeloze vreugde: mogen alle wezens nooit gescheiden zijn van het grote geluk dat voorbij het lijden is.
  • Grenzeloze gelijkmoedigheid: mogen alle wezens in gelijkmoedigheid verblijven, vrij van uitersten, zonder gehechtheid aan naasten en afkeer van vreemden.
  • Grenzeloze gezondheid: mogen alle wezens herstellen van lichamelijke ziektes en verstoringen van de geest en genieten van relatieve en absolute gezondheid, nu en voor altijd.
  • Grenzeloos ecologisch herstel: mogen alle wezens ontspannen in een zuiver en gezond innerlijk en uiterlijk milieu, nu en voor altijd.
  • Grenzeloze vrede: mogen alle wezens de vreugde ervaren van innerlijke vrede en wereldvrede, nu en voor altijd.