Onze Leraren

Lama Gangchen Rinpoche is de grondlegger van de NgalSo-traditie. Lama Michel Rinpoche en Lama Caroline zijn houders van de overdrachtslijn.

 

 

Lama Gangchen Tulku Rinpoche

“Innerlijke vrede is de meest solide basis voor wereldvrede”

Lama Gangchen Tulku Rinpoche, Thrinley Yarpel Lama Shresta, (7-7-1941 18-4-2020), was een belangrijke Tibetaanse lama die behoorde tot de laatste generatie lama’s uit het ‘oude Tibet’. Befaamd als spirituele gids, levensleraar en vredesopvoeder, is en blijft hij een referentiepunt voor duizenden mensen over de hele wereld, niet alleen voor boeddhisten.

Kindertijd en vroege jaren
Geboren in 1941 in het westen van Tibet, werd hij op driejarige leeftijd erkend als de reïncarnatie van Kachen Sapen, een belangrijke Lama Healer en houder van een lange en ononderbroken overleveringslijn van healers en tantrische meesters. Hij kwam op vijfjarige leeftijd het klooster binnen en voltooide op zijn achttiende de eerste studieperiode van Tibetaanse geneeskunde, astrologie, meditatie en filosofie aan twee van de belangrijkste klooster-universiteiten van Tibet: Sera Me en Tashi Lhunpo. Hij vervolgde zijn studie aan Gangchen Gompa, Tropu Gompa en Neytsong Monastery. In 1963 ging hij in ballingschap in India, waar hij zijn kloosterstudies voltooide aan Sera Me en Varanasi Sanskrit University (Bishwa Vhidhyana) in Benares, India. 

 

Hij was een directe leerling van de grootste lama’s van de Gelugpa-school van de twintigste eeuw, zoals Zijne Heiligheid Trijang Dorje Chang, zijn belangrijkste Guru, Zijne Eminentie Zong Rinpoche, zijn meester in de Tibetaanse geneeskunde, tantrische healing en astrologie en Zijne Eminentie Ling Rinpoche. In 1970 behaalde hij het Geshe Rigram-diploma aan de kloosteruniversiteit van Sera Me in Zuid-India. Daarna begon hij te werken als Lama Healer in de Tibetaanse gemeenschappen in India, Nepal en in Sikkim, waar hij, nadat hij de moeder van de koning had genezen van een ongeneeslijke oogziekte, werd aangesteld als arts van de koninklijke familie.

In het Westen
In 1981 begon hij, op uitnodiging van Europese vrienden naar het Westen te reizen en besloot zich in Italië te vestigen; eerst in Gubbio en vervolgens in Milaan. Na enkele jaren werd hij Italiaans staatsburger, maar hij reisde onvermoeibaar door naar vele landen van de wereld. Met bijzondere vaardigheid paste hij de essentie van de leer van Boeddha aan en begon deze te delen, op een manier die aansluit bij de behoeften en capaciteiten van mensen met een modern, druk leven in het Westen. Zijn leringen waren bedoeld voor iedereen, om innerlijke vrede te ontwikkelen en te bereiken door de leringen van Boeddha, die hij de ‘innerlijke wetenschapper’ noemde. ”Innerlijke vrede”, herhaalde hij onvermoeibaar, “is de meest solide basis voor wereldvrede”. Hier voegde hij aan toe: “Alle religies en spirituele bewegingen bevatten methoden om innerlijke vrede te bereiken, daarom kunnen dialoog en samenwerking tussen religies grote voordelen opleveren voor het bereiken van wereldvrede.”

Lees meer ...

Hij richtte de Lama Gangchen World Peace Foundation op in 1992, die wordt erkend als een niet-gouvernementele organisatie van de Verenigde Naties (in Ecosoc – adviserende status). Op 8 juni 1995 presenteerde hij in Santiago de Chile, aan een ronde tafel bij de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben van de Verenigde Naties, officieel zijn voorstel voor de oprichting van een Permanent Spiritueel Forum, onder auspiciën van de Verenigde Naties, om samen te werken met de Algemene Vergadering teneinde een wereldwijd vredeseducatieplan te ontwikkelen.

Dit voorstel werd door hem in de daaropvolgende jaren gepresenteerd tijdens vergaderingen met belangrijke personen zoals Butros Butros Gali, toenmalig secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, de opvolgende secretaris-generaal, staatshoofden zoals de president van Venezuela, Rafael Caldera in 1997, de minister president van de Volksrepubliek China Wen Jiabao in 2004, president Hu Jin Tao in 2005, president van Equador Rafael Correa in 2007, president Xi Jinping in 2017 en anderen.
Hij organiseerde en nam deel aan honderden interreligieuze conferenties en ontmoette bij die gelegenheden belangrijke spirituele grootheden zoals Paus Johannes Paulus II, moeder Teresa van Calcutta, Desmond Tutu en vele anderen.

NgalSo Tantrische Self-Healing-methoden
Gedurende de meer dan veertig jaar van leven en werken in het Westen stichtte hij de NgalSo Ganden Nyengyu-traditie: hij droeg de essentie van traditionele boeddhistische leringen over op een essentiële en kernachtige manier. Hij paste ze aan aan de behoeften van de moderne samenleving , die – in tegenstelling tot de oude Aziatische samenlevingen – gekenmerkt wordt door gebrek aan tijd voor spirituele beoefening. Het woord NgalSo bestaat uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep Ngal geeft de vermoeide en vervuilde energieën van het lichaam, de geest en de omgeving aan (de Boeddhistische Edele Waarheden van het lijden en de oorzaken ervan). So staat voor de herstelde en geheelde energieën (de Edele Waarheden van het ophouden van het lijden en het pad naar het ophouden van het lijden).
Hij bood veel verschillende methoden binnen de NgalSo-overleveringslijn, om mensen te helpen hun problemen en lijden op zowel het grofstoffelijke als het subtiele niveau te overwinnen, door negatieve neigingen te transformeren in positieve eigenschappen die de oorzaken zijn van geluk, mentale stabiliteit en persoonlijke innerlijke vrede.
De NgalSo Tantrische Self-Healing-technieken zijn beschikbaar in de vorm van boeken, cd’s en dvd’s.

Centra
Zijn belangrijkste organisatie in Italië, Kunpen Lama Gangchen KLG (kunpen.ngalso.org), is door de Italiaanse regering erkend als een plaats van gebed en is lid van de Italiaanse Boeddhistische Unie. KLG is ook lid van het ‘Forum of Religions’ in Milaan.

Hij was de oprichter en spirituele gids van vele centra en organisaties in verschillende delen van de wereld (Azië, Europa, de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Chili) alle toegewijd aan de studie en beoefening van zijn ‘niet-formele vredeseducatie’ en NgalSo Tantrische Self-Healing. In 1999 koos Lama Gangchen Albagnano di Bée, aan het Lago Maggiore in Italië, als de belangrijkste locatie voor zijn activiteiten. Hij richtte het Albagnano Healing Meditatiecentrum op met zijn buitengewone ‘Tempel van de Hemel op Aarde’, ook genoemd ‘Borobudur’, geïnspireerd op de achtste eeuwse Indonesische stupa mandala op Java, een UNESCO-werelderfgoed.

Elk jaar, tussen de vele pelgrimstochten naar andere heilige plaatsen in verschillende delen van de wereld door, leidde hij honderden vrienden en volgelingen naar de Borobudur. Hij onthulde de diepgaande betekenis van de Indonesische mandala, soms in aanwezigheid van grote geleerden van Aziatische spirituele tradities, onder wie professor Lokesh Chandra, de meest belangrijke onder hedendaagse geleerden.

De Tempel in Albagnano omvat ook een grote ruimte die bestemd is om een van de grootste boeddhistische bibliotheken in het Westen te worden.

Culturele projecten in het Westen
Tijdens zijn jarenlange activiteit in het Westen promootte Lama Gangchen een veelvoud aan initiatieven ter ondersteuning van traditionele Himalaya-kunst en -cultuur, enerzijds om deze tradities te waarborgen en anderzijds om ze aan te passen aan de cultuur van de moderne samenleving. De groep United Peace Voices produceert audiovisueel materiaal van de NgalSo Self-Healing beoefeningen en neemt traditionele Tibetaanse melodieën en liedjes op in een moderne stijl. Op dezelfde manier promootte hij verschillende kunstvormen, zoals de schilderkunst, om de canons van de heilige beeldtraditie van Tibet aan te passen aan de hedendaagse tijd.

In 2004 organiseerde hij een wereldtournee van de heilige Boeddha-relikwieën, aangeboden door de regeringen van Sri Lanka, Myanmar en Thailand. De tour eindigde in New York waar de relikwieën permanent te zien zijn in het gebouw van de Verenigde Naties. De boeddhistische Vesak-viering is een feestdag geworden die wordt erkend door de agenda van de Verenigde Naties. Door de jaren heen organiseerde hij in het Westen tal van artistieke en spirituele programma’s met monniken en lama’s uit kloosters in Tibet, Nepal, India, Mongolië, Sri Lanka en Thailand, die de traditionele heilige Cham-dansen en de constructie van zandmandala’s voor het grote publiek beschikbaar maakten.
In 2018 ontving Lama Gangchen tweehonderd lama’s en monniken in Albagnano voor het grote Vajravali-evenement, dat werd georganiseerd om de oude overdrachtslijn van tantrische initiaties en leringen van de Vajra Garland over te dragen, samengesteld door Abhayakaragupta in de twaalfde eeuw.

Humanitaire projecten in het Oosten
Hij organiseerde tal van fondsenwervingen voor de wederopbouw van kloosters, de belangrijkste bewaarders van de spirituele en artistieke cultuur van de Himalaya. Een van de belangrijkste is de reconstructie van het Gangchen-klooster in Tibet (China). Zijn Stichting Lama Gangchen Help in Action Onlus (www.helpinaction.net) voert sinds 1992 humanitaire projecten uit ten behoeve van de Himalaya-gemeenschappen in Tibet, Nepal en India: financiële hulp bij noodsituaties en natuurrampen, het bouwen en onderhouden van scholen en gezondheidsklinieken, projecten voor beroepsonderwijs en -opleidingsprojecten, steun voor plattelandsgemeenschappen, aquaducten en herbebossing, steun voor kloosters, behoud van de traditionele artistieke en medische cultuur, adopties op afstand om het onderwijs aan kinderen uit de armste gezinnen te ondersteunen.

Ontmoetingen en prijzen
Tijdens zijn leven heeft Lama Gangchen persoonlijk contact gehad met belangrijke personen en internationale organisaties om zijn boodschap van broederschap, liefde en vrede te brengen. Hij heeft meer dan tweehonderdvijftig officiële onderscheidingen ontvangen voor zijn voortdurende inspanning voor vrede, voor dialoog tussen religies en culturen, voor de zorg voor de natuurlijke omgeving en voor het behoud van traditionele medicijnen.
Deze omvatten:
– Ere-diploma van de Vereniging van Europese Orde van Verdienste ter bevordering van de menselijke waardigheid, solidariteit en democratie bij de opbouw van de Europese eenheid, 1995
– Certificaat van waardering voor zijn vredeswerk van de stad Miami, VS, 1996
– Appreciation, Peace Commission, ECLAC (Economische Commissie van Latijns-Amerika en de Cariben), Chili, 1996
– United Nations Society of Writers Award of Excellence, New York, VS, 1996
– Erkenning voor de bijdrage aan de vieringen van het 50-jarig jubileum van de Verenigde Naties, gepresenteerd door Habitat II, Istanbul-Turkije 1996

 

In 2019 heeft de Unesco Chair of Health Anthropology – biosferen en healingmethoden – van de Universiteit van Genua in Italië verklaard dat de NgalSo healing-leer en de beoefeningen die door Lama Gangchen op en bij de Borobudur in Indonesië en in het Albagnano Healing Meditation Center worden overgedragen, de doelstellingen van de agenda 2030 van de Verenigde Naties implementeren. Deze doeleinden zijn de bescherming van traditionele geneeswijzen, healing beoefeningen en culturele tradities, de ontwikkeling van lokale economieën en de revitalisering van de natuurlijke omgeving.

Lama Gangchen zal altijd herinnerd worden als Lama Marco Polo vanwege zijn immense werk om een wederzijdse uitwisseling te creëren tussen Oost en West en voor zijn grote liefde voor Italië, een door hem gekozen land uit de vele die hem met grote vreugde zouden hebben verwelkomd. In Italië woonde hij de laatste vijfenveertig jaar van zijn leven.

Hij zal door iedereen die hem heeft ontmoet herinnerd worden als een geweldige leraar, een voorbeeld van liefde, aandacht, respect voor anderen en diepe wijsheid. Hij was voortdurend op zoek naar liefdevolle oplossingen voor iedereen, naar de oplossing voor ieders fysieke en mentale problemen. Hij gaf met enorme vrijgevigheid hulp en advies om de meest eenvoudige problemen van het dagelijks leven op te lossen, voor de realisatie van kleine en grote vredesprojecten en voor de groei van eenieder op hun spirituele pad.

Voor de materiële en spirituele erfenis van Lama Gangchen, zijn centra, stichtingen en verwante organisaties, evenals het erfgoed van zijn NgalSo-leringen, zullen zijn spirituele kinderen Lama Michel Rinpoche en Lama Caroline zorg dragen.


 

Lama Michel Rinpoche

Lama Michel Rinpoche (geboren in 1981 in San Paolo, Brazilië) -Losang Nyendrag Jangchub Chopel – བློ་བཟང་རྙེན་གྲགས་བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཕེལ།, ‘Een illustere geest die de Dharma van verlichting verspreidt’, is de spirituele zoon van T.Y.S. Lama Gangchen Tulku Rinpoche en de houder van de Tibetaans boeddhistische overdrachtslijn NgalSo Ganden Nyengyu. Hij is verantwoordelijk voor en spiritueel leider van tientallen NgalSo-centra over de hele wereld, en diverse stichtingen waaronder Help in Action, opgericht door Lama Gangchen Tulku Rinpoche gedurende de bijna veertig jaar die Hij in het Westen doorbracht. Lama Michel is tevens vertegenwoordiger van de Lama Gangchen World Peace Foundation bij de Verenigde Naties (VN-ngo-ECOSOC).

Lama Michel werd geboren in een Joods-christelijk gezin dat, na de eerste ontmoeting met Lama Gangchen Rinpoche, zich nooit meer van Hem verwijderde, actief deelnam aan Zijn levensprojecten en een diepe band met Hem toonde.

Bel Cesar, de moeder van Lama Michel, is psychotherapeut en schrijver. Zijn vader, Daniel Calmanowitz, is ingenieur en een boeddhistische monnik. Hij is directeur van de stichting “Lama Gangchen para a Cultura de Paz”. De zus van Lama Michel, Fernanda Lenz Cesar, is fotograaf en documentairemaker.

 

Op vijfjarige leeftijd ontmoette Lama Michel zijn rootguru, T.Y.S. Lama Gangchen Tulku Rinpoche, die door zijn moeder in Brazilië was uitgenodigd, en al bij die gelegenheid nam hij toevlucht bij Hem en ontving de naam Jangchub Choephel, བྱང་ཆུབ་ཆོས་འཕེལ །. Lama Michel beschrijft zijn eerste ontmoeting met Lama Gangchen als een soort verliefdheid: “Ik wilde geen afscheid van Hem nemen en ik sliep de eerste dag zelfs in Zijn kamer.”

Lama Michel werd erkend op de leeftijd van acht als een tulku – de reïncarnatie van een boeddhistische meester – door gerenommeerde meesters zoals Lama Gangchen Tulku Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche, Kachen Losang Zopa Rinpoche (abt van het Tashi Lhunpo-klooster in India), Lama Gosog Rinpoche ( Abt van het Sera Me-klooster in India) en Geshe Yeshe Wangchuk Rinpoche. Op twaalfjarige leeftijd besteeg hij de troon en werd publiekelijk erkend.

In gezelschap en onder leiding van Lama Gangchen heeft hij samen met zijn ouders en volgelingen van over de hele wereld bedevaarten gemaakt naar de belangrijkste heilige plaatsen in India, Nepal en de belangrijkste kloosters van de Gelugpa-traditie in Tibet.

Van jongs af aan toonde hij grote vaardigheid als spreker, toewijding aan de Guru en een natuurlijke vertrouwdheid met de grondslagen en diepgaande concepten van de boeddhistische filosofie. Aangemoedigd door zijn leraar begon hij al vroeg deel te nemen aan lezingen en openbare evenementen tijdens zijn reizen, waarbij hij onderricht gaf.

 

Lees meer ...

In 1993 ging hij voor het eerst naar de Borobudur Stupa-Mandala in Indonesië en in hetzelfde jaar ontving hij zijn eerste geloften en de naam Losang Nyendrag བློ་བཟང་རྙེན་གྲགས། van eerwaarde Kyabje Dragon Rinpoche in het Samtenlin-klooster in Nepal. Hij ontving tevens de eerste Anuttarayoga Tantra initiatie van Gelek Rinpoche, namelijk de Yamantaka Vajrabhairava initiatie.

Op twaalfjarige leeftijd besloot Lama Michel, na een periode van reflectie op het leven en de te kiezen weg, het voorbeeld en de inspiratie van zijn Meester te volgen. Hij nam de beslissing om het klooster te betreden (de Sera Me klooster universiteit, opgericht in 1419 door een leerling van Je Tsongkhapa) om traditionele monastieke studies te volgen. In hetzelfde jaar ontving hij het commentaar op de Guru Puja en de Lam-Rim van Z.H. de 14e Dalai Lama in Dharamsala, India.

Zijn troonsbestijging en zijn erkenning als de reïncarnatie van Drubchok Gyalwa Samdrub, een groot yogi en filosofieleraar van het Tibetaanse klooster van Gangchen Chöpel Ling, vond plaats in de kloosters van Sera Me, Tashi Lhunpo en Kailashpura, in Zuid-India. In diezelfde kloosters volgde Lama Michel de traditionele filosofische studies voor de tulku’s van de Tibetaanse boeddhistische Gelugpa traditie, onder de spirituele leiding van drie van de meest vermaarde hedendaagse meesters: Eerwaarde Kachen Losang Zopa Rinpoche (abt van het klooster van Tashi Lhunpo), eerwaarde Geshe Thubten Rinchen (hoofdleraar filosofie van het Sera Me-klooster) en eerwaarde Geshe Thrinley Thobgyal (abt van het Gyume-klooster). Hij verbleef onder de hoede van Geshe Tenzin Wangdak – “Gen Lhagpa-la.”

Tijdens de jaarlijkse vakanties herenigde Lama Michel zich met zijn Guru en reisde met Hem over de wereld, waarbij hij zijn leraarschap, toewijding en vooruitgang in filosofische studies verder demonstreerde.

In 1994, een jaar nadat hij het klooster was binnengegaan, ging hij naar Brazilië en werd daar voor het eerst als lama verwelkomd toen hij les gaf in het Centro de Dharma da Paz- Shi De Tchö Tsog.

In 1999 ontving hij onderricht over het creëren van ceremoniële en artistieke mandala’s en stoepa’s, en over de belangrijkste ceremonies zoals Rabne Chenmo – een grote zegeningsceremonie – aan het tantrische college van het Gyume-klooster Tibetan. Hij kreeg tevens les over yangchok སྦྱངས་ཆོག ། – de voornaamste beoefening van begeleiding in de bardo – door meester Gen Chime Dorje.

In 2006 voltooide hij op 24-jarige leeftijd de twaalfjarige studie waarin hij grammatica, dialectiek en filosofie – de basis van de boeddhistische psychologie – verkende. Hij verdiepte zich in logica, de stadia van het pad, de drie voertuigen van de boeddhistische beoefening, de vier stromingen en de zeventig onderwerpen van de Abhisamayalamkara-teksten. Hij ontving transmissies, commentaren en training in Lam-Rim, Lo-Jong, Guru Puja, Guru Yoga en Vajrayana meditatie-beoefeningen zoals Vajrabairava Yamantaka en Tara Chittamani. Bovendien voltooide hij in dezelfde periode meditatie-retraites van Yamantaka en Tara Chittamani.

Na deze studieperiode besloot Lama Michel om in Italië te gaan wonen om zich in dienst te stellen van zijn Guru Lama Gangchen Tulku Rinpoche. Hij zette zijn opleiding gedurende tien jaar voort, met jaarlijkse bezoeken aan Tibet, onder leiding van eerwaarde Kachen Losang Phuntsog Rinpoche, abt van het Tashi Lhunpo-klooster in Tibet. Van deze laatste ontving hij een uitgebreid curriculum aan leringen, transmissies, commentaren en instructies over filosofie, tantra, geneeskunde en astrologie, waarmee hij zijn opleiding in de boeddhistische filosofie, meditatie, Lam Rim, Lo Jong en Vajrayana voltooide.

In 2009 voltooide hij zijn studie Tibetaanse astrologie met het vervaardigen van de eerste astrologische almanak – The Gangchen Chophel Tibetan Calendar, met een berekening van 111 jaar: van het aarde-osjaar van 2009 tot het metaal-draakjaar van 2120 – dat hij gepubliceerd en geschonken heeft aan het Instituut voor Astrologie en Tibetaanse Geneeskunde van Lhasa en aan de belangrijkste meesters en kloosters van de overdrachtslijn. Tegenwoordig is dit de standaardkalender voor de astrologische berekeningen van het Tashi Lhunpo-klooster in Tibet.

Sinds zijn vestiging in Italië heeft Lama Michel veel enthousiasme getoond in het delen van zijn kennis en ervaringen. Hij geeft les op een traditionele doch tegelijkertijd unieke, toegankelijke en innovatieve manier, perfect op maat voor de westerse mentaliteit en omstandigheden.

Dankzij zijn grote vrijgevigheid en zijn interesse in technologie, startte hij in 2014 een livestream-project om gratis lessen aan te bieden op het NgalSo YouTube-kanaal dat inmiddels voorziet in duizenden uren aan onderricht en dat duizenden abonnees heeft.
In hetzelfde jaar begonnen de uitgeverij Lama Gangchen Peace Publications en Publicações Ngalso (de Braziliaanse tak) met het publiceren van transcripties van zijn formele lessen en publieke lezingen wat leidde tot tientallen publicaties in diverse talen waaronder het Nederlands.

Sinds 2018 is Lama Michel Rinpoche de “architect” – verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het management van de Tempel van de Hemel op Aarde in het Albagnano Healing and Meditation Centre en de Templo do Grande Amor in Campos do Jordão, Brazilië.

Als een voorbeeldige volgeling in de relatie met zijn Guru, stelt Lama Michel zijn leven in dienst van de NgalSo-centra en de volgelingen. Hij werkt ononderbroken om alle visionaire projecten en initiatieven uit te voeren voor het handhaven en verspreiden van de boeddhistische leerstellingen en de “Cultuur van Vrede” van Lama Gangchen Tulku Rinpoche. Lama Michel Rinpoche deelt zijn ervaring, zijn wijsheid en de diepgaande boeddhistische filosofie op een heldere, toegankelijke en moderne manier, perfect toegespitst op de behoeften van de hedendaagse samenleving.

 

Contact Lama Michel

 

Contact zoeken met Lama Michel Rinpoche
Vanwege zijn volle agenda is het moeilijk om een persoonlijke afspraak te maken met Lama Michel. Maar natuurlijk kunt je deelnemen aan de evenementen en lessen van Lama Michel en zo gelegenheid hebben hem te ontmoeten. Er is na de lessen gelegenheid om een khata (traditionele Tibetaanse shawl) aan te bieden, om zegeningen te vragen en een kort persoonlijk praatje te hebben. Je kunt het programma vinden op Kunpen, Italy en bij al onze centra wereldwijd.

Uitnodigingen voor evenementen, televisie, radio of om deel te nemen aan projecten
Lama Michel neemt graag deel wanneer hij wordt uitgenodigd.
Neem contact op met
Programma management Italië: +393486937071 | events@kunpen.it
Secretariaat Brazilië: Lmbrasil@kunpen.it

Laat een bericht achter of vraag om advies
Je kunt een e-mail sturen naar Lamamichel@kunpen.it
Wij zorgen ervoor dat je bericht Lama Michel bereikt en dat je een antwoord ontvangt.

Schrijf een brief aan Lama Michel
Albagnano Healing Meditation Centre
Via Campo Dell’ Eva, 5
Albagnano di Bee – VB – Italy
CAP: 28813

Vraag om gebeden
Om een gebedsverzoek te doen, stuur een e-mail naar lamamichel@kunpen.it.
Wanneer het een ziek of overleden persoon betreft graag de volledige naam vermelden.
Lama Michel heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de lijst met namen en gebedsverzoeken tijdens zijn persoonlijke gebeden te lezen.

Doe een privé donatie aan Lama Michel
Deze donatie zal als ondersteuning naar het Swift Return fund gaan.
Bankgegevens:
IBAN: IT62V0306909606100000161078
Swift: BCITITMM
Bank: Banca Intesa San Paolo,
Ag. 55000- FILIALE ACCENTRATA TER SABI:03069
CAB:09606
Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano

 


 

 

Lama Caroline

Lama Caroline, Dorje Khanyen Lhamo, werd in 1965 in Engeland geboren. Als kind was ze gefascineerd door wetenschap en verkenning van de ruimte. Tijdens haar studie natuurkunde aan de Universiteit van Londen raakte ze geïnteresseerd in boeddhistische meditatie en filosofie om de innerlijke ruimte ervaringsgericht te verkennen.

Ze ontwikkelde een interesse in het boeddhisme in 1986 en in 1991 ontmoette ze haar belangrijkste spiritueel leraar, Lama Gangchen Rinpoche, en onder de indruk van zijn moderne en open benadering van spiritualiteit, begon ze te studeren en met hem samen te werken. Hij introduceerde haar tevens bij vele andere grote meesters van de Ganden NyenGyu-overdrachtslijn.
Van 1991 tot 2019 vergezelde ze hem op tal van onderrichtsreizen en pelgrimstochten over de hele wereld, waarbij ze de NgalSo Tantric Self-Healing-methoden, niet-formeel onderwijs en de interreligieuze dialoog promootte.

In 1993 maakte Lama Gangchen haar tot een houder van zijn Ngalso overdrachtslijn traditie en in 2000, in Tibet, werd ze door Lama Gangchen Rinpoche publiekelijk erkend als een lama.

 

In de loop der jaren heeft ze deelgenomen aan en heeft ze talloze meditatie-retraites begeleid. Ze geeft wereldwijd les in boeddhistische filosofie, tantra, geneeskunde, yoga en astrologie.

Lama Caroline hielp Lama Gangchen Rinpoche sinds 1993 bij het schrijven van de meeste van zijn boeken en sadhana’s. Naast andere projecten bewerkt ze momenteel de Lama Gangchen Sungrab NgalSo Gyatso – de verzamelde werken van Lama Gangchen die de basis vormen van de NgalSo-traditie.

Ze heeft een diploma in interreligieuze studies van de Open University (VK), een MA (met lof) in boeddhistische studies van de University of Sunderland (VK). Ze studeerde Tibetaanse en Sanskriet vertalingen aan ITAS, The Institute of Tibetan and Asian Studies, dat nu deel uitmaakt van de Universiteit van Malaga, Spanje. Momenteel besteedt ze haar tijd aan lesgeven, vertalen, begeleiden van Ngalso retraites en is ze bezig met pastorale zorg voor de internationale NgalSo familie.

Contact Lama Caroline

 

Contact zoeken met Lama Caroline
Om een boodschap achter te laten, een gebedsverzoek in te dienen of om advies te vragen kun je een e-mail sturen aan reception@kunpen.it
Wij zorgen ervoor dat je bericht Lama Caroline bereikt en dat je een antwoord ontvangt.
Je kunt haar ook een brief schrijven:
Albagnano Healing Meditation Centre
Via Campo Dell’ Eva, 5
Albagnano di Bee – VB – Italy
CAP: 28813

Uitnodigingen voor evenementen, televisie, radio of om deel te nemen aan projecten
Lama Caroline neemt als ze kan graag deel wanneer zij wordt uitgenodigd.
Neem contact op met
Programma management Italië: +393486937071 | events@kunpen.it

 

 


Grenzeloos mededogen: mogen alle wezens vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden.