Onze Leraren

Lama Gangchen Rinpoche is de grondlegger van de NgalSo-traditie. Lama Michel Rinpoche en Lama Caroline zijn houders van de overdrachtslijn.

 

 

Lama Gangchen Tulku Rinpoche

“Innerlijke vrede is de meest solide basis voor wereldvrede”

Lama Gangchen Tulku Rinpoche, Thrinley Yarpel Lama Shresta, (7-7-1941 18-4-2020), was een belangrijke Tibetaanse lama die behoorde tot de laatste generatie lama’s uit het ‘oude Tibet’. Befaamd als spirituele gids, levensleraar en vredesopvoeder, is en blijft hij een referentiepunt voor duizenden mensen over de hele wereld, niet alleen voor boeddhisten.

Kindertijd en vroege jaren
Geboren in 1941 in het westen van Tibet, werd hij op driejarige leeftijd erkend als de reïncarnatie van Kachen Sapen, een belangrijke Lama Healer en houder van een lange en ononderbroken overleveringslijn van healers en tantrische meesters. Hij kwam op vijfjarige leeftijd het klooster binnen en voltooide op zijn achttiende de eerste studieperiode van Tibetaanse geneeskunde, astrologie, meditatie en filosofie aan twee van de belangrijkste klooster-universiteiten van Tibet: Sera Me en Tashi Lhunpo. Hij vervolgde zijn studie aan Gangchen Gompa, Tropu Gompa en Neytsong Monastery. In 1963 ging hij in ballingschap in India, waar hij zijn kloosterstudies voltooide aan Sera Me en Varanasi Sanskrit University (Bishwa Vhidhyana) in Benares, India. 

 

Hij was een directe leerling van de grootste lama’s van de Gelugpa-school van de twintigste eeuw, zoals Zijne Heiligheid Trijang Dorje Chang, zijn belangrijkste Guru, Zijne Eminentie Zong Rinpoche, zijn meester in de Tibetaanse geneeskunde, tantrische healing en astrologie en Zijne Eminentie Ling Rinpoche. In 1970 behaalde hij het Geshe Rigram-diploma aan de kloosteruniversiteit van Sera Me in Zuid-India. Daarna begon hij te werken als Lama Healer in de Tibetaanse gemeenschappen in India, Nepal en in Sikkim, waar hij, nadat hij de moeder van de koning had genezen van een ongeneeslijke oogziekte, werd aangesteld als arts van de koninklijke familie.

In het Westen
In 1981 begon hij, op uitnodiging van Europese vrienden naar het Westen te reizen en besloot zich in Italië te vestigen; eerst in Gubbio en vervolgens in Milaan. Na enkele jaren werd hij Italiaans staatsburger, maar hij reisde onvermoeibaar door naar vele landen van de wereld. Met bijzondere vaardigheid paste hij de essentie van de leer van Boeddha aan en begon deze te delen, op een manier die aansluit bij de behoeften en capaciteiten van mensen met een modern, druk leven in het Westen. Zijn leringen waren bedoeld voor iedereen, om innerlijke vrede te ontwikkelen en te bereiken door de leringen van Boeddha, die hij de ‘innerlijke wetenschapper’ noemde. ”Innerlijke vrede”, herhaalde hij onvermoeibaar, “is de meest solide basis voor wereldvrede”. Hier voegde hij aan toe: “Alle religies en spirituele bewegingen bevatten methoden om innerlijke vrede te bereiken, daarom kunnen dialoog en samenwerking tussen religies grote voordelen opleveren voor het bereiken van wereldvrede.”

Lees meer ...

Hij richtte de Lama Gangchen World Peace Foundation op in 1992, die wordt erkend als een niet-gouvernementele organisatie van de Verenigde Naties (in Ecosoc – adviserende status). Op 8 juni 1995 presenteerde hij in Santiago de Chile, aan een ronde tafel bij de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben van de Verenigde Naties, officieel zijn voorstel voor de oprichting van een Permanent Spiritueel Forum, onder auspiciën van de Verenigde Naties, om samen te werken met de Algemene Vergadering teneinde een wereldwijd vredeseducatieplan te ontwikkelen.

Dit voorstel werd door hem in de daaropvolgende jaren gepresenteerd tijdens vergaderingen met belangrijke personen zoals Butros Butros Gali, toenmalig secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, de opvolgende secretaris-generaal, staatshoofden zoals de president van Venezuela, Rafael Caldera in 1997, de minister president van de Volksrepubliek China Wen Jiabao in 2004, president Hu Jin Tao in 2005, president van Equador Rafael Correa in 2007, president Xi Jinping in 2017 en anderen.
Hij organiseerde en nam deel aan honderden interreligieuze conferenties en ontmoette bij die gelegenheden belangrijke spirituele grootheden zoals Paus Johannes Paulus II, moeder Teresa van Calcutta, Desmond Tutu en vele anderen.

NgalSo Tantrische Self-Healing-methoden
Gedurende de meer dan veertig jaar van leven en werken in het Westen stichtte hij de NgalSo Ganden Nyengyu-traditie: hij droeg de essentie van traditionele boeddhistische leringen over op een essentiële en kernachtige manier. Hij paste ze aan aan de behoeften van de moderne samenleving , die – in tegenstelling tot de oude Aziatische samenlevingen – gekenmerkt wordt door gebrek aan tijd voor spirituele beoefening. Het woord NgalSo bestaat uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep Ngal geeft de vermoeide en vervuilde energieën van het lichaam, de geest en de omgeving aan (de Boeddhistische Edele Waarheden van het lijden en de oorzaken ervan). So staat voor de herstelde en geheelde energieën (de Edele Waarheden van het ophouden van het lijden en het pad naar het ophouden van het lijden).
Hij bood veel verschillende methoden binnen de NgalSo-overleveringslijn, om mensen te helpen hun problemen en lijden op zowel het grofstoffelijke als het subtiele niveau te overwinnen, door negatieve neigingen te transformeren in positieve eigenschappen die de oorzaken zijn van geluk, mentale stabiliteit en persoonlijke innerlijke vrede.
De NgalSo Tantrische Self-Healing-technieken zijn beschikbaar in de vorm van boeken, cd’s en dvd’s.

Centra
Zijn belangrijkste organisatie in Italië, Kunpen Lama Gangchen KLG (kunpen.ngalso.org), is door de Italiaanse regering erkend als een plaats van gebed en is lid van de Italiaanse Boeddhistische Unie. KLG is ook lid van het ‘Forum of Religions’ in Milaan.

Hij was de oprichter en spirituele gids van vele centra en organisaties in verschillende delen van de wereld (Azië, Europa, de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Chili) alle toegewijd aan de studie en beoefening van zijn ‘niet-formele vredeseducatie’ en NgalSo Tantrische Self-Healing. In 1999 koos Lama Gangchen Albagnano di Bée, aan het Lago Maggiore in Italië, als de belangrijkste locatie voor zijn activiteiten. Hij richtte het Albagnano Healing Meditatiecentrum op met zijn buitengewone ‘Tempel van de Hemel op Aarde’, ook genoemd ‘Borobudur’, geïnspireerd op de achtste eeuwse Indonesische stupa mandala op Java, een UNESCO-werelderfgoed.

Elk jaar, tussen de vele pelgrimstochten naar andere heilige plaatsen in verschillende delen van de wereld door, leidde hij honderden vrienden en volgelingen naar de Borobudur. Hij onthulde de diepgaande betekenis van de Indonesische mandala, soms in aanwezigheid van grote geleerden van Aziatische spirituele tradities, onder wie professor Lokesh Chandra, de meest belangrijke onder hedendaagse geleerden.

De Tempel in Albagnano omvat ook een grote ruimte die bestemd is om een van de grootste boeddhistische bibliotheken in het Westen te worden.

Culturele projecten in het Westen
Tijdens zijn jarenlange activiteit in het Westen promootte Lama Gangchen een veelvoud aan initiatieven ter ondersteuning van traditionele Himalaya-kunst en -cultuur, enerzijds om deze tradities te waarborgen en anderzijds om ze aan te passen aan de cultuur van de moderne samenleving. De groep United Peace Voices produceert audiovisueel materiaal van de NgalSo Self-Healing beoefeningen en neemt traditionele Tibetaanse melodieën en liedjes op in een moderne stijl. Op dezelfde manier promootte hij verschillende kunstvormen, zoals de schilderkunst, om de canons van de heilige beeldtraditie van Tibet aan te passen aan de hedendaagse tijd.

In 2004 organiseerde hij een wereldtournee van de heilige Boeddha-relikwieën, aangeboden door de regeringen van Sri Lanka, Myanmar en Thailand. De tour eindigde in New York waar de relikwieën permanent te zien zijn in het gebouw van de Verenigde Naties. De boeddhistische Vesak-viering is een feestdag geworden die wordt erkend door de agenda van de Verenigde Naties. Door de jaren heen organiseerde hij in het Westen tal van artistieke en spirituele programma’s met monniken en lama’s uit kloosters in Tibet, Nepal, India, Mongolië, Sri Lanka en Thailand, die de traditionele heilige Cham-dansen en de constructie van zandmandala’s voor het grote publiek beschikbaar maakten.
In 2018 ontving Lama Gangchen tweehonderd lama’s en monniken in Albagnano voor het grote Vajravali-evenement, dat werd georganiseerd om de oude overdrachtslijn van tantrische initiaties en leringen van de Vajra Garland over te dragen, samengesteld door Abhayakaragupta in de twaalfde eeuw.

Humanitaire projecten in het Oosten
Hij organiseerde tal van fondsenwervingen voor de wederopbouw van kloosters, de belangrijkste bewaarders van de spirituele en artistieke cultuur van de Himalaya. Een van de belangrijkste is de reconstructie van het Gangchen-klooster in Tibet (China). Zijn Stichting Lama Gangchen Help in Action Onlus (www.helpinaction.net) voert sinds 1992 humanitaire projecten uit ten behoeve van de Himalaya-gemeenschappen in Tibet, Nepal en India: financiële hulp bij noodsituaties en natuurrampen, het bouwen en onderhouden van scholen en gezondheidsklinieken, projecten voor beroepsonderwijs en -opleidingsprojecten, steun voor plattelandsgemeenschappen, aquaducten en herbebossing, steun voor kloosters, behoud van de traditionele artistieke en medische cultuur, adopties op afstand om het onderwijs aan kinderen uit de armste gezinnen te ondersteunen.

Ontmoetingen en prijzen
Tijdens zijn leven heeft Lama Gangchen persoonlijk contact gehad met belangrijke personen en internationale organisaties om zijn boodschap van broederschap, liefde en vrede te brengen. Hij heeft meer dan tweehonderdvijftig officiële onderscheidingen ontvangen voor zijn voortdurende inspanning voor vrede, voor dialoog tussen religies en culturen, voor de zorg voor de natuurlijke omgeving en voor het behoud van traditionele medicijnen.
Deze omvatten:
– Ere-diploma van de Vereniging van Europese Orde van Verdienste ter bevordering van de menselijke waardigheid, solidariteit en democratie bij de opbouw van de Europese eenheid, 1995
– Certificaat van waardering voor zijn vredeswerk van de stad Miami, VS, 1996
– Appreciation, Peace Commission, ECLAC (Economische Commissie van Latijns-Amerika en de Cariben), Chili, 1996
– United Nations Society of Writers Award of Excellence, New York, VS, 1996
– Erkenning voor de bijdrage aan de vieringen van het 50-jarig jubileum van de Verenigde Naties, gepresenteerd door Habitat II, Istanbul-Turkije 1996

 

In 2019 heeft de Unesco Chair of Health Anthropology – biosferen en healingmethoden – van de Universiteit van Genua in Italië verklaard dat de NgalSo healing-leer en de beoefeningen die door Lama Gangchen op en bij de Borobudur in Indonesië en in het Albagnano Healing Meditation Center worden overgedragen, de doelstellingen van de agenda 2030 van de Verenigde Naties implementeren. Deze doeleinden zijn de bescherming van traditionele geneeswijzen, healing beoefeningen en culturele tradities, de ontwikkeling van lokale economieën en de revitalisering van de natuurlijke omgeving.

Lama Gangchen zal altijd herinnerd worden als Lama Marco Polo vanwege zijn immense werk om een wederzijdse uitwisseling te creëren tussen Oost en West en voor zijn grote liefde voor Italië, een door hem gekozen land uit de vele die hem met grote vreugde zouden hebben verwelkomd. In Italië woonde hij de laatste vijfenveertig jaar van zijn leven.

Hij zal door iedereen die hem heeft ontmoet herinnerd worden als een geweldige leraar, een voorbeeld van liefde, aandacht, respect voor anderen en diepe wijsheid. Hij was voortdurend op zoek naar liefdevolle oplossingen voor iedereen, naar de oplossing voor ieders fysieke en mentale problemen. Hij gaf met enorme vrijgevigheid hulp en advies om de meest eenvoudige problemen van het dagelijks leven op te lossen, voor de realisatie van kleine en grote vredesprojecten en voor de groei van eenieder op hun spirituele pad.

Voor de materiële en spirituele erfenis van Lama Gangchen, zijn centra, stichtingen en verwante organisaties, evenals het erfgoed van zijn NgalSo-leringen, zullen zijn spirituele kinderen Lama Michel Rinpoche en Lama Caroline zorg dragen.


 

Lama Michel Rinpoche

Lama Michel Rinpoche (1981) is geboren in een christelijk-joodse familie in Sao Paulo, Brazilië. Op zijn vijfde jaar kwam zijn connectie met het Tibetaans boeddhisme aan het licht door de ontmoeting met Lama Gangchen tijdens diens eerste bezoek aan Brazilië. Dit bezoek was georganiseerd door de ouders van Lama Michel en hun vrienden Monica Benvenuti en Claudio Bianchi.
In de volgende jaren herkenden Lama Gangchen Rinpoche en andere meesters Lama Michel als een tulku; een reïncarnatie van een Tibetaans boeddhistische lama. Grote lama’s zoals Zopa Rinpoche, Dagyab Rinpoche en Ghelek Rinpoche hebben bevestigd dat Lama Michel de reïncarnatie is van Drubchok Gyawal Sandrup, een lama van Gangchen Chöpel Ling, een klooster in Tibet. In de vijftiende eeuw in de periode van de eerste Dalai Lama en het begin van Lama Tsong Khapa’s Gelugpa school, werd dit klooster gesticht door Panchen Zangpo Tashi, een van Lama Gangchens incarnaties. Zijn opvolger, de tweede regent van de troon, was Drubchok Gyawal Sandrup, een groot yogi en meester die veel filosofische lessen gaf.
Op zijn twaalfde besloot Lama Michel spontaan om het ‘normale’ leven achter te laten om een kloosterleven te gaan leiden in Zuid-India. Hij verhuisde naar het Sera Me Klooster – een kloosteruniversiteit met vierduizend monniken – waar hij gedurende twaalf jaar de traditionele opleiding ontving die aan lama’s wordt gegeven.

 

Sinds 2004 woont hij in Italië met zijn meester Lama Gangchen Rinpoche. Van 2006 tot 2015 ging Lama Michel twee maanden per jaar voor studie naar het Tashi Lhunpo klooster in Shigatse, Tibet, onder leiding van de abt, Kachen Losang Puntsok Rinpoche die, tot zijn overlijden in 2017, één van belangrijkste meesters van Tibet van deze tijd was. Lama Michel studeerde filosofie, tantra, geneeskunde en astrologie en voltooide zijn opleiding in boeddhistische filosofie, meditatie beoefeningen, Lam Rim, Lo Jong en Vajrayana.

Zijn Tibetaanse naam Chang Chub Chopel Lobsang Nyetrab betekent ‘Wijze en Beroemde Verlichtingsgeest die Succesvol de Dharma Verspreidt.’

Vanaf jonge leeftijd heeft Lama Michel de wereld rondgereisd met Lama Gangchen en op een zeer liefdevolle en vriendelijke manier speeches gehouden en les gegeven aan zijn vrienden en volgelingen. Tegenwoordig wijdt Lama Michel zijn leven aan het wereldwijd delen van zijn kennis in allerlei formele en informele contexten zoals bij conferenties, lezingen, lessen, retraites, op scholen en universiteiten, via sociale media, et cetera. Met zijn helderheid, compassie en wijsheid deelt hij de diepgaande boeddhistische filosofie op een excellente manier, perfect toegesneden op de behoeften van mensen in deze moderne tijd.

Lama Michel leidt diverse boeddhistische centra, zoals het Centro de Dharma da Paz in Brazilië en het Albagnano Healing Meditation Centre in Italië.

Contact Lama Michel

 

Contact zoeken met Lama Michel Rinpoche
Vanwege zijn volle agenda is het moeilijk om een persoonlijke afspraak te maken met Lama Michel. Maar natuurlijk kunt je deelnemen aan de evenementen en lessen van Lama Michel en zo gelegenheid hebben hem te ontmoeten. Er is na de lessen gelegenheid om een khata (traditionele Tibetaanse shawl) aan te bieden, om zegeningen te vragen en een kort persoonlijk praatje te hebben. Je kunt het programma vinden op Kunpen, Italy en bij al onze centra wereldwijd.

Uitnodigingen voor evenementen, televisie, radio of om deel te nemen aan projecten
Lama Michel neemt graag deel wanneer hij wordt uitgenodigd.
Neem contact op met
Programma management Italië: +393486937071 | events@kunpen.it
Secretariaat Brazilië: Lmbrasil@kunpen.it

Laat een bericht achter of vraag om advies
Je kunt een e-mail sturen naar Lamamichel@kunpen.it
Wij zorgen ervoor dat je bericht Lama Michel bereikt en dat je een antwoord ontvangt.

Schrijf een brief aan Lama Michel
Albagnano Healing Meditation Centre
Via Campo Dell’ Eva, 5
Albagnano di Bee – VB – Italy
CAP: 28813

Vraag om gebeden
Om gebeden aan te vragen vul je dit formulier in.
Wanneer het een ziek of overleden persoon betreft graag de volledige naam vermelden.
Lama Michel heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de lijst met namen en gebedsverzoeken tijdens zijn persoonlijke gebeden te lezen.

Doe een privé donatie aan Lama Michel
Deze donatie zal als ondersteuning naar het Swift Return fund gaan.
Bankgegevens:
IBAN: IT62V0306909606100000161078
Swift: BCITITMM
Bank: Banca Intesa San Paolo,
Ag. 55000- FILIALE ACCENTRATA TER SABI:03069
CAB:09606
Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano


 

 

Lama Caroline

Lama Caroline, Dorje Khanyen Lhamo, werd in 1965 geboren in Engeland. Als kind was ze al gefascineerd door wetenschap en ruimteonderzoek. Tijdens haar studie natuurkunde aan de Universiteit van Londen voelde ze dat ze de wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid te beperkt en te conceptueel vond. Ze begon zich te verdiepen in boeddhistische meditatie en filosofie om via eigen ervaring de innerlijke ruimte te ontdekken.

Vanaf 1986 tot 1991 studeerde ze Kadampa boeddhisme in Cumbria, Engeland, bij Geshe Kelsang Gyatso en zijn meest nabije volgelingen. In 1988 werd ze herkend door de Wereld Vrede Beschermer als de fysieke manifestatie van Dorje Khanyen Lhamo (De Godin die de Vajraspraak van de Boeddha Hooghoudt en Overdraagt). Daarna, in 1991, ontmoette ze haar belangrijkste spirituele meester, Lama Gangchen Rinpoche, en onder de indruk van zijn moderne en open benadering van spiritualiteit, begon ze met hem samen te werken en bij hem te studeren.

Sindsdien heeft ze hem vergezeld op talloze reizen en pelgrimages, daarbij wereldwijd de NgalSo Tantrische Self-Healing methoden, non-formele educatie en de interreligieuze dialoog onder de aandacht brengend.

 

In het jaar 2000 werd ze in Tibet door Lama Gangchen Rinpoche erkend als een lama en als een overdrachtslijnhouder van het NgalSo-onderricht.

Ze bezit een diploma in Interreligieuze Studies van de Open University (UK) en een MA (cum laude) in Boeddhistisch studies van de University of Sunderland (UK). Haar scriptie ging over de Borobudur stupa-mandala op Centraal Java. Ze heeft daarnaast intensief Tibetaans en Sanskriet gestudeerd aan het ITAS (Instituut voor Tibetaanse en Aziatische studies) in Spanje.

Lama Caroline is hoofdredacteur van de boeken van Lama Gangchen. Ze werkt onder meer aan het redigeren van de Lama Gangchen Sungrab Ngleso Gyatso – De verzamelde werken van Lama Gangchen die de basis vormen van de NgalSo traditie.
Door de jaren heen heeft ze meegedaan aan talrijke meditatie retraites. Ze geeft wereldwijd les in Boeddhistische filosofie, tantra, geneeskunde, yoga en astrologie.

Contact Lama Caroline

 

Contact zoeken met Lama Caroline
Om een boodschap achter te laten, een gebedsverzoek in te dienen of om advies te vragen kun je een e-mail sturen aan Lamacaroline@kunpen.it
Wij zorgen ervoor dat je bericht Lama Caroline bereikt en dat je een antwoord ontvangt.
Je kunt haar ook een brief schrijven:
Albagnano Healing Meditation Centre
Via Campo Dell’ Eva, 5
Albagnano di Bee – VB – Italy
CAP: 28813

Uitnodigingen voor evenementen, televisie, radio of om deel te nemen aan projecten
Lama Caroline neemt als ze kan graag deel wanneer zij wordt uitgenodigd.
Neem contact op met
Programma management Italië: +393486937071 | events@kunpen.it
Spaans Programma Manager: Lamacaroline@kunpen.it | +34600096342

Doe een privé donatie aan Lama Caroline
Deze donatie zal als ondersteuning naar het Swift Return fund gaan.
Bankgegevens:
IBAN: IT62V0306909606100000161078
Swift: BCITITMM
Bank: Banca Intesa San Paolo,
Ag. 55000- FILIALE ACCENTRATA TER SABI:03069
CAB:09606
Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano

 


Grenzeloos mededogen: mogen alle wezens vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden.