Lama Gangchen World Peace Foundation

De belangrijkste doelstelling van de Foundation is bijdragen aan de ontwikkeling van Wereldvrede door de voorwaarden te creëren voor een echt systeem van innerlijke vrede educatie, op alle niveaus, en door de bevordering van culturele, spirituele en materiële uitwisseling tussen Oost en West. Dit omvat in essentie ook het bevorderen van een dialoog tussen wetenschap en religie, een noodzakelijke voorwaarde voor echte groei van de mensheid, evenals een “verzoening van spiritualiteit met economie en politiek”, oftewel een “verzoening tussen de materiële en immateriële wereld”.

De Foundation richt zich voornamelijk op de verspreiding van innerlijke vrede-onderwijs en de Self-Healing methode voor lichaam, geest en de omgeving; een methode die zijn wortels heeft in de traditionele tantrische boeddhistische filosofie welke Lama Gangchen heeft aangepast voor de drukke moderne samenleving waar wij in leven.
Lama Gangchen wijdt zijn energie met name toe aan interreligieuze dialoog in de overtuiging dat wereldvrede alleen bereikt kan worden door alle positieve energieën op de planeet te bundelen, zowel op innerlijk als uiterlijk niveau. Om deze visie te concretiseren schreef en presenteerde hij in 1995 een voorstel voor de oprichting van een permanent forum binnen de Verenigde Naties – “United Nations Spiritual Forum for World Peace”- waarin alle religieuze groeperingen, hun leiders en vertegenwoordigers gezamenlijk activiteiten kunnen ontwikkelen voor innerlijke vrede en wereldvrede.
Dit spirituele forum voor “het aandragen van immateriële oplossingen” zou kunnen uitgroeien tot het “belangrijkste overlegorgaan voor de beste innerlijke oplossingen voor uiterlijke en innerlijke problemen”: een menselijke solidariteit voor de 21ste eeuw.

Lama Gangchen Rinpoche bij de VN

De Lama Gangchen World Peace Foundation brengt dit concept wereldwijd onder de aandacht door het te presenteren aan religieuze en spirituele leiders, staatshoofden, politieke leiders, de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties – Boutros Ghali en Kofi Anan, ambassadeurs, economen, industriëlen, religieuze, spirituele en oecumenische organisaties en instituten, NGO’s, wereldwijd bekende personen, en nog veel meer, in een toegewijd verlangen om ieder individu en collectief een open uitnodiging te bieden om “de beste investering in toekomstige generaties” te doen, gebaseerd op innerlijke vrede als gemeenschappelijk taal, en het versterken van de behoefte van ons allemaal om de diepere betekenis ervan nader te bekijken.

Er zijn diverse nationale en internationale groepen gevormd om het in gang zetten ervan te ondersteunen met wederzijds belang en instemming, waaronder het Spiritual Forum bij de United Nations Group in New York. Zij werken aan een collectief voorstel voor het idee van een spiritueel forum en benadrukken en onderbouwen de behoefte aan spiritualiteit en de ontwikkeling van een vredescultuur binnen de Verenigde Naties.

Het werk concentreert zich op promotie, lobbyen en wereldwijde bewustwording om de boodschap van spiritualiteit onder de aandacht te brengen in de 21ste eeuw. De duiding van spiritualiteit en de relevantie ervan in dit millennium wordt een onderwerp van veel discussie in alle gebieden van de samenleving en er bestaat een zekere roep om mondiale onderlinge afhankelijkheid die voorbij het materiële niveau voert naar een ‘hoger’ spiritueel niveau, dat alles verbindt in een geest van menselijke solidariteit op zoek naar nieuwe benaderingen van menselijk begrip.

Hoofdkantoor in Italië :
Isthar D.-Adler, Vertegenwoordiger ONU
Via Zara 20, Albagnano di Bée (VB) Italy

Tel +39-335-6140584
Tel/Fax +39-0323-569608