Visit of H.H. Kyabje Choktrul Trijang Rinpoche (English-Italian) – 8 September 2017

Visit of H.H. Kyabje Choktrul Trijang Rinpoche (English-Italian) – 8 September 2017

Long Life Puja for H.H. Kyabje Choktrul Trijang Rinpoche - 09/08/2017 at 12:00 am